Jaarrapportage 2020

Juni 2021 

Negen thema’s voor due diligence

Water, energie & chemicaliën (7/9)

Het thema ‘Water, energie en chemicaliën’ is één van de milieuthema’s binnen het CKT. Kleding- en textielbedrijven kunnen het gebruik van water, energie en chemicaliën fors terugdringen met het ‘Wet Processing Guidebook’, dat in december is gepresenteerd.

De afgelopen jaren hebben CKT-bedrijven meer inzicht in hun keten gekregen. Ze hebben daarmee ook meer zicht gekregen op de ververijen, die vaak dieper in de keten zitten. Bij veel bedrijven ontbreekt het aan kennis over de risico’s bij ververijen en over de stappen die ze kunnen zetten om deze risico’s aan te pakken. Het handboek brengt hier verandering in.


Het handboek helpt bedrijven om ‘natte’ processen in kaart te brengen, waaronder het kleuren, printen en behandelen van textiel. Ook geeft het handboek inzicht in eventuele risico’s en biedt het handvatten om de risico’s te mitigeren en de impact op het milieu aanzienlijk te verminderen. Met het oog daarop bevat het handboek uitgebreide toelichtingen, (foto)voorbeelden, video’s, een vragenlijst en verwijzingen naar experts en tools, ook om toeleveranciers te trainen en verbetertrajecten te starten. Het beoogde resultaat bestaat uit veiliger werkomstandigheden en een schonere omgeving.  


Het handboek is opgesteld door Solidaridad, GoBlu en Fashion Production Solutions, in samenwerking met het CKT. Het is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en is ook beschikbaar voor bedrijven buiten het CKT.


Collectief project Verduurzaming textielververijen China
Het collectief project verduurzamen textielververijen China is begin 2021 na drie jaar afgerond. Het project had als doel om negen ververijen in Shanghai, Jiangsu en Zhejiang te ondersteunen bij het verduurzamen van hun productieproces op het gebied van milieu en arbeidsomstandigheden. Het project is uitgevoerd door ingenieursbureau Arcadis en gefinancierd door het ministerie van Buitenlandse Zaken (het consulaat in Shanghai). 


Het project bestond uit drie fasen. In de eerste fase is onderzoek gedaan naar de milieuperformance en arbeidsomstandigheden in de ververijen. De resultaten hiervan zijn vastgelegd in rapporten en adviezen. In de tweede fase zijn de adviezen besproken en mogelijke verbeteringen geïmplementeerd. Dit betrof zaken als veilige opslag en gebruik van chemicaliën, gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, verminderen van water- en energieverbruik en het op de juiste manier behandelen en verwijderen van afval en afvalwater. In de derde fase zijn de verbeteringen gemonitord. Het project heeft tot concrete verbeteringen in de textielververijen geleid. In juni 2021 komt het eindrapport uit.