Jaarrapportage 2020

Juni 2021 

Samenvatting resultaten 2020 

Hieronder zijn de resultaten die het CKT in 2020 heeft bereikt, op hoofdlijnen samengevat.


 • Aantal aangesloten CKT-bedrijven
  Het aantal bedrijven en merken dat bij het CKT is aangesloten, is in 2020 gedaald. Deels vanwege de coronacrisis en faillissementen, deels omdat sommige bedrijven het tempo van het convenant niet konden bijbenen. Eind 2020 waren er 59 bedrijven en 81 merken bij het CKT aangesloten. Eind 2019 waren dat 67 bedrijven en 92 merken.
  Opzeggingen: 10 bedrijven hebben hun lidmaatschap opgezegd, onder meer vanwege een faillissement of omdat ze niet aan de verplichtingen van het convenant konden voldoen.
  Aanmeldingen: 2 bedrijven meldden zich in 2020 aan als deelnemer.


 • Meer transparantie
  De CKT-bedrijven blijven zich inspannen om de transparantie in de ketens te vergroten met als doel meer inzicht in mogelijke risico’s en impacts te krijgen. Alle CKT-bedrijven zijn verplicht hun productielocaties met het secretariaat van het CKT te delen. Hierdoor ontstaat een lange, geaggregeerde lijst met productielocaties van alle deelnemende bedrijven tezamen. Het aantal unieke productielocaties van CKT-bedrijven op de OAR-lijst is van 2016 tot en met 2019 meer dan verdubbeld: van 2.800 naar 5.989 (cijfers verzameld in oktober 2020). De Open Apparel Registry (OAR) is een wereldwijde database van textielproductielocaties. De actuele wereldwijde OAR-lijst bevat zo’n 57.000 productielocaties.
  Bijzonder is dat veel bedrijven nog een stap verder gingen dan van hen werd verwacht.
  • OAR: 17 CKT-bedrijven voegden hun productielocaties op individuele basis ook toe aan de OAR-lijst (naast de geaggregeerde lijst).
  • Transparency Pledge: 18 bedrijven hebben de Transparency Pledge ondertekend. Daarmee geven bedrijven aan dat ze bekendmaken wat hun productielocaties zijn, wat voor kleding daar wordt gemaakt en hoeveel mensen op deze locaties werken.
   • Publicatie plannen van aanpak: CKT-bedrijven zijn vanaf het derde jaar van deelname verplicht om openbaar te communiceren over een aantal aspecten van hun internationaal MVO-beleid. 10 bedrijven deden een extra stap door hun hele plan van aanpak voor due diligence op hun eigen website te publiceren.


 • Meldingen, klachten, geschillen
  • Meldingen: het aantal meldingen over mogelijke misstanden bij fabrieken op basis van de geaggregeerde productielocatielijst, steeg van 9 in 2019 naar 15 in 2020. Hieruit blijkt dat stakeholders de geaggregeerde productielocatielijst steeds beter weten te vinden. De meldingen kwamen met name uit India en Cambodja en hadden onder andere betrekking op lonen, genderdiscriminatie en gezondheid en veiligheid op de werkplek.
  • Klachten: meldingen die niet worden opgelost, worden een klacht. De onafhankelijke Klachten- en Geschillencommissie (KGC) van het CKT deed in 2020 haar eerste uitspraak ver een klacht van Arisa tegen C&A. Een uitspraak in een tweede klacht volgt in de eerste helft van 2021.
  • Geschillen: in 2020 werden 2 geschillen bij de KGC ingediend.


 • Trainingen en workshops 2020
  Trainingen en workshops leiden tot bewustwording, inzicht in risico’s en handelingsperspectief. Het CKT organiseerde samen met partijen, steunbetuigers en anderen 8 digitale trainingen en workshops over de volgende onderwerpen:
  • Inkooppraktijken en hoe deze aan te passen tijdens de coronacrisis
  • Fonds Bestrijding Kinderarbeid (FBK)
  • Leefbaar loon
  • Presentatie Handboek verantwoord gebruik van water, energie en chemicaliën in de keten
  • Project Amplify – over vrijheid van vakvereniging
  • Gebruik van duurzamere materialen
  • Gebruik van duurzamere wol
  • Toegang tot herstel (Access to Remedy) (georganiseerd samen met andere sector-convenanten)


 • Overzicht collectieve projecten 2020
  • 5 collectieve projecten van start
   • Amplify: vakbondsvrijheid en collectieve onderhandeling; actief in China, Turkije, India, Bangladesh, Cambodja , Pakistan, Vietnam en Tunesië; 19 deelnemende bedrijven
   • Factory Support Program: diverse sociale thema’s; actief in India; 7 deelnemende bedrijven
   • Dye House Improvement Program: water, energie en chemicaliën (WECh); actief in China; 6 deelnemende bedrijven
   • Eco-Tool: WECh, veilige en gezonde arbeidsomstandigheden, grondstoffen; toepasbaar in de gehele keten; 3 deelnemende bedrijven
   • Leefbaar loon: toepasbaar in de gehele keten; alle bedrijven nemen hieraan deel.
  • 3 collectieve projecten in voorbereiding
   • BB4C Turkey: diverse sociale thema’s, met focus op kinderarbeid; actief in Turkije; 3 deelnemende bedrijven
   • Cleaner production: water, energie en chemicaliën; actief in Bangladesh; 4 deelnemende bedrijven
   • Pilot Grievance mechanisms Fair Wear Foundation: klachtenmechanisme & toegang tot genoegdoening; actief in Vietnam en India; 2 deelnemende bedrijven.
  • 1 collectief project afgerond
   • Remedies toward a better workplace: kinderarbeid, betere arbeidsomstandigheden; actief in India en Bangladesh; 6 deelnemende bedrijven.