Jaarrapportage 2020

Juni 2021 

Negen thema’s voor due diligence

Dierenwelzijn (9/9)

CKT-bedrijven besteden in hun due diligence meer aandacht aan dierenwelzijn en maken meer gebruik van diervriendelijker grondstoffen. De coronapandemie heeft laten zien dat dierenwelzijn direct verbonden is met de gezondheid en veiligheid van mensen.

Het aandeel diervriendelijker grondstoffen dat CKT-bedrijven toepassen, in is 2019 gestegen naar 21 procent. Een stijging van 17 procentpunt ten opzichte van het jaar ervoor. De ‘big five’ van dierlijke grondstoffen in de kleding- en textielsector zijn wol, dons, leer, zijde en bont. Met name het aandeel duurzamer dons is sterk gestegen.


In het convenant is afgesproken om het thema dierenwelzijn op verschillende fora onder de aandacht te brengen als belangrijk IMVO-criterium. Zo heeft dierenwelzijnsorganisatie VIER VOETERS, ondertekenaar van het CKT, in februari 2020 een presentatie gegeven bij het OESO-textielforum in Parijs. Volgens VIER VOETERS is er meer aandacht voor dierenwelzijn nodig om het risico op problemen als zoönoses en milieuproblemen aan te pakken. VIER VOETERS en andere dierenwelzijnsorganisaties pleiten ervoor dat dierenwelzijn wordt opgenomen in de OESO-richtlijnen voor due diligence.


Woltraining

Onder de trainingen die het CKT in 2020 organiseerde, was ook een woltraining. Aan de eerste onlinebijeenkomst, in december 2020, namen zo’n 70 organisaties en bedrijven uit de hele wereld deel. De training richtte zich met name op opties om mulesing tegen te gaan. Dit betreft het (onverdoofd) wegsnijden van delen van de huid rond het achterste van een merino-schaap, om te voorkomen dat parasieten hier hun eitjes leggen en het schaap ziek maken. Mulesing wordt vooral toegepast in Australië. Dierenwelzijnsorganisaties pleiten voor het fokken van schapen die een minder gerimpelde huid hebben en daardoor minder kwetsbaar zijn voor parasieten.


De tweede bijeenkomst van de woltraining, in februari 2021, was specifiek bedoeld voor CKT-deelnemers. Zij kregen praktische informatie over keurmerken en standaarden om dieronvriendelijke praktijken tegen te gaan. Steeds meer kledingbedrijven willen geen wol meer afnemen van wolproducenten die mulesing toepassen. Tijdens de woltrainingen vertelden de bedrijven Patagonia, Esprit en G-Star over hun inspanningen en ervaringen met het inkopen van wol van niet-gemulesede schapen.