Jaarrapportage 2020

Juni 2021 

Negen thema’s voor due diligence

Veiligheid & gezondheid (6/9)

Medewerkers in de kleding- en textielsector hebben wereldwijd recht op een veilige en gezonde werkplek. Door de uitbraak van de coronapandemie heeft het thema veiligheid & gezondheid nog hogere prioriteit gekregen.

Het CKT bracht in april 2020 samen met gelijkgestemde organisaties een verklaring naar buiten met de oproep aan bedrijven om tijdens de coronacrisis invulling te geven aan hun internationale maatschappelijke verantwoordelijkheid, juist ook op het gebied van veilige en gezonde werkomstandigheden. “We roepen merken, retailers, leveranciers, regeringen, vakbonden, brancheorganisaties, het maatschappelijk middenveld en multilaterale organisaties op om samen te werken om fabrieken in staat te stellen arbeidsrelaties te onderhouden en veranderingen door te voeren op de werkplek om de gezondheid van kledingarbeiders te beschermen”, aldus de verklaring. 


In de verklaring werden onder meer de volgende aanbevelingen gedaan om veilige omstandigheden in fabrieken te waarborgen: 

  • Luister naar de stemmen van werknemers via hun vakbonden, mechanismen voor sociale dialoog of gekozen werknemersvertegenwoordigers.
  • Zorg ervoor dat op de werkvloer veiligheidsmaatregelen worden genomen om het infectierisico te beperken en dat werknemers worden geïnformeerd over hun rechten en de juiste informatie krijgen over preventieve veiligheidsmaatregelen.
  • Zorg dat fabrieken een mechanisme hebben om vragen van werknemers te beantwoorden en hen te betrekken bij de besluitvorming. Werknemers moeten toegang hebben tot een vakbond of een andere werknemersvertegenwoordiging om gezamenlijk op maatregelen te reageren of problemen aan de orde te stellen. Ook moeten ze toegang hebben tot een kanaal om problemen in verband met hun rechten op te lossen. Klachtenkanalen moeten toegankelijk zijn voor werknemers, zelfs als fabrieken zijn gesloten of de arbeiders zijn wegbezuinigd.
  • Zorg dat werknemers toegang hebben tot veilig transport naar de fabriek.