Jaarrapportage 2020

Juni 2021 

Negen thema’s voor due diligence

Leefbaar loon (1/9)

De CKT-partijen werken actief samen in het collectief project Leefbaar loon. Onderdeel van dit project is een verplichte training voor alle aangesloten bedrijven. Bedrijven leren hoe ze tot een leefbaar loon kunnen komen, onder meer met behulp van de PPSA-tool van ACT of de labour minute costing-tool van de Fair Wear Foundation.

Om de implementatie van leefbaar loon te versnellen, zijn CKT-bedrijven verplicht om vanaf het vierde jaar van deelname aan het convenant het verschil inzichtelijk te maken tussen het huidige betaalde loon bij hun leveranciers en het leefbaar loon zoals vastgesteld in benchmarks. Bedrijven worden hierop beoordeeld door het CKT-secretariaat. 


Er zijn diverse leefbaar loon-benchmarks in omloop voor verschillende landen en regio’s. Soms worden er binnen landen ook nog verschillende minimumloonniveaus gehanteerd. Om duidelijkheid te verschaffen, heeft het CKT in maart 2021 een overzicht gepubliceerd dat voor een groot aantal landen het verschil aangeeft tussen het minimumloon en het leefbaar loon in de kleding- en textielindustrie. De gegevens gaan over bijna 50 landen en regio’s en zijn opgesteld met behulp van data van de WageIndicator en The Global Living Wage Coalition. 


De WageIndicator betreft een database met gegevens over leefbaar loon uit 140 landen. Deze database wordt elk kwartaal bijgewerkt. De Global Living Wage Coalition maakt gebruik van de zogeheten Anker-methodologie om leefbaar loon te berekenen. Er zijn textielspecifieke gegevens beschikbaar voor onder meer Bangladesh, China, India, Pakistan en Vietnam.


Het overzicht helpt bedrijven om het verschil tussen het betaalde loon en het leefbaar loon inzichtelijk te maken. Van bedrijven wordt verwacht dat ze in samenwerking met producenten, andere merken en betrokkenen stapsgewijs toewerken naar een leefbaar loon. Bijvoorbeeld door samen te werken met bedrijven die van dezelfde leverancier(s) afnemen, door te zorgen voor continuïteit in de orderstroom of door op productielocaties de totstandkoming van cao’s met verhoogde loonafspraken te bevorderen.