Negen thema’s voor due diligence

Vrijheid van vakvereniging

Het convenant heeft negen prioritaire thema’s. Bij elk thema staan voorbeelden uit de praktijk.

#V Vrijheid van vakvereniging

Een goede dialoog tussen werknemer en werkgever is essentieel om de situatie in een fabriek van binnenuit duurzaam te veranderen. In veel landen staat de vakbondsvrijheid onder druk. Daarom is dit een van de belangrijkste thema's in het convenant. 


Zorgen over Turkije en Cambodja

Eén van de landen waar de vrijheid van vakvereniging wordt geschonden, is Turkije. Voor de Nederlandse kleding- en textielsector is Turkije een belangrijk inkoopland: na China heeft Turkije de meeste locaties op de productielocatielijst. Daarom heeft het convenant samen met de Nederlandse ambassade in Turkije en Fair Wear Foundation in maart 2019 een bijeenkomst gehouden over verantwoord zakendoen in Turkije


Zorgen zijn er ook over Cambodja. De bedrijven binnen het convenant hebben in april gezamenlijk een brief gestuurd aan de regering van Cambodja waarin ze hun zorg hebben geuit over de verslechtering van werknemersrechten en vakbondsvrijheid in het land.

Vragenlijst over vakbondsvrijheid

Mondiaal FNV en CNV Internationaal hebben veel contacten met vakbonden in Azië, Afrika, Latijns-Amerika en Oost-Europa. Zij bieden die lokale organisaties waar mogelijk ondersteuning, in de vorm van geld, kennis en expertise. De informatie die de vakbonden van hun lokale partners krijgen, geven zij door aan bedrijven binnen het convenant. Vaak is dat informatie die de bedrijven via hun eigen kanalen niet krijgen. De vakbonden hebben een vragenlijst opgesteld voor bedrijven die met hun leveranciers in gesprek willen over de vrijheid van vereniging. Deze vragenlijst wordt nog aangevuld met specifieke landen-info, zodat bedrijven beter kunnen doorvragen als ze signalen krijgen dat er problemen zijn met de vakbondsvrijheid

Trainingen in India

Arisa en haar lokale partners bieden in India trainingen aan in fabrieken om de sociale dialoog te verbeteren. Het aanbod is bestemd voor leveranciers binnen de keten van CKT-bedrijven. 4 CKT-bedrijven hebben hun leveranciers overtuigd van het belang om mee te doen aan de trainingen. 7 bedrijven zijn hierover met hun leveranciers in gesprek. Doel is om tot goed functionerende werknemerscomités te komen die zorgelijke omstandigheden met het management bespreken en om noodzakelijke verbeteringen te bereiken.


Verhalen uit de praktijk

Lieke Ruijmschoot, programmamedewerker CNV Internationaal:

‘Vakbondsvrijheid is beste waarborg voor aanpak sociale kwesties’

LEES VERDER