Colofon

Dit is de jaarrapportage 2019 van het IMVO-Convenant Duurzame Kleding en Textiel. In dit convenant werken bedrijven, brancheorganisaties, vakbonden, maatschappelijke organisaties (ngo’s) en de Nederlandse overheid samen. De doelen van het convenant zijn: betere arbeidsomstandigheden en betere lonen bij textiel producerende bedrijven en een goede manier van omgaan met dieren en het milieu. Deze derde jaarrapportage is gepubliceerd in juni 2020.

Tekst

SER

Interviews: Corien Lambregtse (Voor alles is een woord)


Fotografie

Panos Pictures/HH, Imagine China/HH, Associated Press/HH, The Guardian, AFP/HH, Romeo Gacad/HH, Jean Pierre Jans/HH, AFP/HH, Tom Koene/HH


Vormgeving
Vormgeving SER

Basislayout
H5mag

Sociaal-Economische Raad
Bezuidenhoutseweg 60
Postbus 90405
2509 LK Den Haag
070 3499 499

www.imvoconvenanten.nl/nl/kleding-en-textiel