Negen thema’s voor due diligence

Leefbaar loon

Het convenant heeft negen prioritaire thema’s. Bij elk thema staan voorbeelden uit de praktijk.

#I Leefbaar loon

Rond het thema Leefbaar loon is een collectief project gestart. Ook zijn er instrumenten ontwikkeld die bedrijven binnen het convenant (CKT) handvatten geven om het gat te dichten tussen het huidige loon en leefbaar loon. Een aantal CKT-bedrijven werkt samen met hun leveranciers om leefbare lonen te betalen. 


Het convenant werkt voor het instellen van een leefbaar loon samen met partijen als Fair Wear Foundation, Solidaridad, de Duitse Textilbündnis en ACT - Initiative on Living Wages. Het doel is om gezamenlijk meer invloed (leverage) te krijgen. Leefbaar loon vraagt een gelijk speelveld en gezamenlijke inzet op betere inkooppraktijken. Ook is er een haalbaarheidsstudie leefbaar loon in India uitgevoerd, op grond waarvan is besloten het cao-overleg in Tamil Nadu te ondersteunen.


Verplichte trainingen voor CKT-bedrijven

Een belangrijk onderdeel van het collectieve project zijn de verplichte trainingen over leefbaar loon voor CKT-bedrijven. De training gaat over manieren om een leefbaar loon in te stellen in fabrieken, over inkooppraktijken, open costing (opbouw kostprijs), vakbondsvrijheid, leefbaar loon benchmarks en samenwerking met leveranciers. CKT-bedrijven als Zeeman, HAVEP en Schijvens hebben hierin stappen gezet en tijdens de trainingen hun ervaringen gedeeld. 

Seminars voor leveranciers

Leefbaar loon vraagt een inkooppraktijk waarbij de fabrieks- en arbeidskosten in de kostprijs worden verrekend. Veel leveranciers hebben echter niet de kennis in huis om de kosten van productie en arbeid te berekenen en op basis daarvan de prijs te bepalen. Daarom organiseert het convenant, samen met de Fair Wear Foundation, de Textilbündnis en met medewerking van CKT-bedrijven, seminars voor leveranciers. De seminars gaan over transparantie in de prijsopbouw (open costing), leefbaar loon en het stimuleren van de dialoog tussen bedrijven en leveranciers. In november 2019 zijn er twee bijeenkomsten in Bangladesh geweest over het belang van goede inkooppraktijken. De boodschap was dat leveranciers een goede prijs moeten berekenen en inkopende bedrijven een eerlijke prijs moeten betalen.


Instrumenten voor leefbaar loon

Er zijn verschillende instrumenten beschikbaar om uit te vinden wat leefbaar loon is. 

  • ACT heeft een instrument gemaakt waarmee bedrijven hun inkooppraktijk kunnen beoordelen. Het Purchasing Practices Self-Assessment stelt bedrijven in staat hun inkooppraktijken te analyseren, te benchmarken en het bewustzijn intern te vergroten, met als doel schadelijke praktijken te veranderen. 
  • Een aantal CKT-bedrijven maakt gebruik van Better Buying of van eigen vragenlijsten om feedback van leveranciers op te halen en hun inkooppraktijken te verbeteren. 
  • Fair Wear foundation heeft de labour minute costing tool ontwikkeld. Dit instrument geeft onder meer inzicht in de prijsopbouw en de effecten van loonstijging op de kostprijs van een product. Dit instrument is onderdeel van de jaarlijkse leefbaar loon-training.

Verhalen uit de praktijk

Mahmood Nara, eigenaar MYM Knitwear (Karachi, Pakistan):

‘Gelukkige medewerkers zijn de sleutel tot succes voor elk bedrijf’

LEES VERDER