Jaarrapportage 2021-2022 | December 2022

Jaarrapportage 2020-2021

Februari 2022

Colofon

Dit is de vierde jaarrapportage van het IMVO Convenant Voedingsmiddelen. Deze rapportage beslaat de periode van januari 2021 tot en met oktober 2022. In het convenant werken drie brancheorganisaties, vakbonden, maatschappelijke organisaties (ngo’s) en de Nederlandse overheid samen. Deze jaarrapportage is gepubliceerd in november 2022.
 
Redactiegroep

CBL

FNLI

KNSV

CNV

FNV

IDH

Global March

Cordaid

Woord en Daad

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit


SER-secretariaat 

Emma den Ouden

Yeming Rouw

Simon Samuels

Ruud van Soelen


Fotografie
Shutterstock, Jeroen Poortvliet


Techniek
H5Mag


Sociaal-Economische Raad
Bezuidenhoutseweg 60
Postbus 90405
2509 LK Den Haag
070 3499 499


www.imvoconvenanten.nl/nl/voedingsmiddelen