Vooruitblik

Van bedrijven die vanaf het begin bij het convenant zijn aangesloten, wordt verwacht dat zij in 2019 individueel openbaar maken wat de grootste risico’s zijn in hun keten en hoe zij met die risico’s omgaan

De problemen in de textielketen zijn groot, complex en hardnekkig. Het Nederlandse Convenant voor Duurzame Kleding en Textiel heeft een beperkte impact op de wereldwijde markt. Toch laat het convenant zien dat bedrijven structurele veranderingen kunnen bereiken als ze duurzame keuzes maken. Door werk te maken van due diligence ontdekken ze waar de risico’s in hun toeleveringsketen zitten en kunnen ze de problemen in fabrieken aanpakken. Bijvoorbeeld door hun inkooppraktijk aan te passen en door actief met leveranciers in gesprek te gaan over verbeteringen.


Communicatie over risico’s en aanpak

In 2019 zetten de convenantspartijen samen de volgende stap, voortbouwend op de kennis die in de afgelopen jaren is opgedaan. Van bedrijven die vanaf het begin bij het convenant zijn aangesloten, wordt verwacht dat zij in 2019 individueel openbaar maken wat de grootste risico’s zijn in hun keten en hoe zij met die risico’s omgaan. Daarmee geven zij ook hun dilemma’s en worstelingen weer. De reden om deze stap te zetten, is de overtuiging dat transparantie helpt om veranderingen op gang te brengen en het bewustzijn in de hele sector en bij consumenten te vergroten.

In 2019 staan er ook weer diverse trainingen op de agenda, zoals over leefbaar loon, gender en inkooppraktijken.


Tussentijdse evaluatie 

In 2019 wordt in een tussentijdse evaluatie gekeken hoe het convenant tot nu toe functioneert. Een onafhankelijke, externe evaluator rapporteert in hoeverre het convenant op weg is om de doelstellingen in het convenant te behalen. De evaluator is gevraagd om met aanbevelingen te komen hoe de samenwerking en de aanpak van het convenant de komende 2,5 jaar kunnen worden versterkt om de gemeenschappelijke doelen te behalen.


Ook is de OESO bezig te bekijken in hoeverre het Nederlandse convenant, de Duitse Textilbündiss en de Sustainable Apparel Coalition (SAC) bijdragen aan de OESO-richtlijnen.


Beide rapportages worden in de loop van 2019 verwacht. De aanbevelingen kunnen we goed gebruiken om het convenant verder te verbeteren.