Samenwerking

Samenwerking is noodzakelijk om wereldwijd aandacht te krijgen voor mensenrechten, arbeidsomstandigheden, dierenwelzijn en milieu.

Het convenant heeft vanaf het begin ingezet op gezamenlijke initiatieven, collectieve projecten en het delen van kennis en ervaring. Samenwerking is noodzakelijk om wereldwijd aandacht te krijgen voor mensenrechten, arbeidsomstandigheden, dierenwelzijn en milieu. Daar dragen ook de steunbetuigers aan bij.


Steun van financiële sector

Een grote groep investeringsmaatschappijen ondertekende in juli 2018 een statement om steun te betuigen aan het convenant, de Duitse Textilbündnis en de Sustainable Apparel Coalition (SAC). In het statement benadrukken zij het belang van de naleving van de OESO-richtlijnen en het gelijktrekken van nationale initiatieven, met als doel een gelijk speelveld te creëren voor bedrijven die aan duurzaamheid werken.


Signaleren via productielocatielijst

Een belangrijk gezamenlijk instrument om risico’s aan te pakken, is de lijst met productielocaties. Deze lijst bevat inmiddels 4268 locaties. Als vakbonden, maatschappelijke organisaties (ngo’s) of andere partijen signaleren dat er op een bepaalde productielocatie problemen zijn, kunnen zij de betrokken bedrijven via het secretariaat op de hoogte stellen van die problemen. Dat is in 2018 een aantal keer gebeurd. Bekijk hier een overzicht van deze zaken in 2018. Daarnaast komt het voor dat bedrijven hulp inroepen van stakeholders als zij problemen signaleren. Ook neemt het secretariaat naar aanleiding van berichten in de media geregeld contact op met ondertekenaars.


Leefbaar loon en sociale dialoog

Samenwerking vraagt om collectieve projecten waarin deelnemers kennis en ervaring delen, bijvoorbeeld rond de centrale thema’s leefbaar loon en sociale dialoog. Vooruitgang op deze thema’s heeft een positief effect op alle andere thema’s die in de keten spelen. In 2018 is er een collectief project gestart rond leefbaar loon, sociale dialoog en duurzame inkooppraktijken. Lees hier meer over dat project. Waar mogelijk wordt internationale samenwerking gezocht. Zijn er trainingen voorbereid, die bedrijven in 2019 verplicht zijn te volgen. Bij de voorbereiding zijn de overheid, ngo’s, vakbonden, steunbetuigers en internationale organisaties betrokken.


Kinderarbeid

Het collectieve project ‘Combatting child labour in garment supply chains’, gesteund door het Fonds Bestrijding Kinderarbeid, heeft als doel kinderarbeid tegen te gaan. Lees hier meer over dat project. In dit kader hebben een aantal bedrijven en maatschappelijke organisaties in september 2018 een oriëntatieweek gehad in Zuid-India en Centraal-Bangladesh om gezamenlijk te bekijken hoe we de situatie kunnen verbeteren op de werkvloer in fabrieken en spinnerijen. Het project werkt samen met lokale ngo’s. Zij organiseren onder meer trainingsprogramma’s in spinnerijen en fabrieken.


Andere activiteiten

Vrijheid van vereniging en gezamenlijk onderhandelen zijn fundamentele mensenrechten. Toch zijn deze rechten in veel landen geen gemeengoed. Daarom hebben de vakbonden een vragenlijst opgesteld die bedrijven kunnen gebruiken om met de leiding van een fabriek in gesprek te gaan over deze onderwerpen. Op het gebied van dierenwelzijn is een rapport verschenen. Ook zijn er trainingen en bijeenkomsten georganiseerd over diverse thema’s binnen het convenant.

Vier Voeters, Lonneke Bakker:

‘Aandacht voor dierenwelzijn neemt toe’

LEES VERDER 

Vakbonden maken vragenlijst voor inkopers :

‘Doorvragen geeft een beter beeld’

LEES VERDER 

Interview, Nienke Steen:

‘Speeddate sessies over samenwerking’

LEES VERDER 

Frans Bruin, directeur Yongo Europe: 

‘Kiezen tussen weggaan of blijven’

LEES VERDER 

Interview, Diewertje Heijl:

'Bedrijven verbreden blik tijdens werkbezoek Zuid-India en Bangladesh'

LEES VERDER