Colofon

Dit is een jaarrapportage van 2018 van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel, gepubliceerd op 15 april 2019. 
Het convenant is een brede coalitie van bedrijven, brancheorganisaties, maatschappelijke organisaties, vakbonden en overheid. Samen zijn zij aan de slag om de keten te verduurzamen en misstanden zoals uitbuiting, dierenleed of milieuschade te voorkomen.

Samenstelling en eindredactie
Sandra Claassen (Arisa), Jeroen van Dijken (VGT), Kim Moolenaar (ministerie van Buitenlandse Zaken), Jacob Plat (FNV), Marieke Ruijgrok (SER) en Jef Wintermans (SER).


Tekst
Corien Lambregtse

Beeld
Arisa, Lonneke Bakker, Company Fits, Wilmar Dik, G-star, Dirk Hol, Modint, SER, Shutterstock, Eline Wijnen en Zeeman.

Opmaak
Riccardo van der Does, Robby Gajadien (SER)

Basislayout
H5Mag

Sociaal-Economische Raad
Bezuidenhoutseweg 60
Postbus 90405
2509 LK Den Haag
070 3499 499

www.imvoconvenanten.nl