Plannen van aanpak

In 2018 is er een beoordelingskader opgesteld om de plannen van aanpak van bedrijven op een consistente manier te beoordelen.

Bedrijven die het convenant ondertekenen, verplichten zich om binnen een jaar na ondertekening een plan van aanpak bij het convenantsecretariaat in te leveren en dat jaarlijks bij te stellen. In een plan van aanpak gaat een bedrijf in op de verschillende onderdelen van due diligence: het opstellen van IMVO-beleid, de analyse van de keten en gebruikte materialen, de risicoanalyse en prioritering van die risico’s, de aanpak van de risico’s en de monitoring en communicatie.


Door deze cyclus van due diligence continu te herhalen, krijgen bedrijven steeds meer informatie en ervaring, waardoor ze hun doelen verder kunnen aanscherpen en ook nieuwe doelen kunnen stellen.


Er zijn veel uitdagingen en risico’s die bedrijven niet in hun eentje kunnen oplossen. Door samen te werken kunnen bedrijven hun invloed wel vergroten, bijvoorbeeld op het realiseren van een leefbaar loon. Daarom worden binnen het convenant collectieve projecten opgezet om gezamenlijk met deze onderwerpen aan de slag te gaan.


Beoordelingskader geeft inzicht in voortgang

In 2018 is er een beoordelingskader opgesteld om de plannen van aanpak van bedrijven op een consistente manier te beoordelen. Het secretariaat gebruikt het kader bij de beoordelingsgesprekken. Dit helpt bedrijven om hun plannen van aanpak aan te scherpen en te verbeteren. Op basis van de uitkomsten rapporteert het secretariaat over de voortgang die bedrijven maken in due diligence. Feiten en cijfers.


Jef Wintermans, coördinator convenantsecretariaat en beoordelaar:

‘We leren werkende-weg hoe het beter kan’

LEES VERDER 

Zeeman, Erik-Jan Mares:

‘Vertel ons wat beter kan’

LEES VERDER 

Company Fits, Evert-Jan Poppe:

‘Plan van aanpak houdt ons scherp’

LEES VERDER 

WE Fashion, Marijke Willemsen:

‘Duurzaamheidscheck in een vroeg stadium’

LEES VERDER 

G-Star RAW, Sofie Schop:

‘Invloed krijg je door samenwerking’

LEES VERDER