Feiten en Cijfers 2018

Bedrijven worden beoordeeld op basis van het beoordelingskader. Het secretariaat van het convenant beoordeelt bedrijven en helpt ze op weg om, samen met andere partijen, het aantal benodigde punten te behalen.

Volgens afspraak in het beoordelingskader moeten bedrijven in het eerste jaar 20%-score behalen, in het tweede jaar een 40%-score, in het derde jaar een 60%-score.

Het overzicht hierboven laat zien hoeveel de bedrijven vooruit gegaan zijn in hun beoordeling in 2018 ten opzichte van hun eerste beoordeling in 2017. De score is berekend aan de hand van het beoordelingskader.

Lees hier een toelichting op wat er gebeurt met deze zaken.