Februari 2021

Samenwerking

Het Convenant biedt de verzekeringssector een platform om gezamenlijk stappen te zetten om te voldoen aan de UNGP’s en de OESO-richtlijnen. Binnen het Convenant werkt de verzekeringssector samen met NGO’s en de overheid om met hun ondersteuning risico’s te concretiseren en te prioriteren. Daarnaast werken de partijen ook aan andere aspecten van due diligence om de OESO-richtlijnen en de UNGP’s te implementeren. De meerwaarde van samenwerking in het Convenant is deling van vakgerichte kennis en expertise en de netwerken van elke partij.In 2020 is door de partijen in vijf werkgroepen samengewerkt:

  • De werkgroep Thema’s heeft conform de convenantsafspraak vijf ESG-thema's uitgewerkt. Deze zijn onder de aandacht gebracht bij verzekeraars door middel van diverse webinars. In deze sessies zijn de themakaders toegelicht en hebben experts en partijen tips gedeeld met verzekeraars voor de implementatie. Zie het hoofdstuk ‘Themakaders’ voor meer informatie.
  • De werkgroep Jaarthema richt zich op de convenantsafspraak om naast 'do no harm' in te zetten op 'do good' en bij te dragen aan de Sustainable Development Goals (SDG’s - de Agenda 2030 van de Verenigde Naties). Zo heeft de werkgroep zich ingezet voor het jaarthema van 2020: gezondheid, met de focus op toegang tot medicijnen. In een kennisuitwisselingsbijeenkomst is dieper op het thema ingegaan, waarna twee engagementtrajecten zijn gestart met farmaceutische bedrijven. Zie het hoofdstuk ‘Jaarthema’ voor meer informatie.
  • De werkgroep Monitoring heeft zich beziggehouden met de convenantsafspraak om jaarlijks de voortgang in de implementatie en evaluatie van het Convenant bij te houden. Hiervoor hebben zij de vragenlijst opgesteld die door alle partijen van het Convenant wordt ingevuld.
  • De focus voor werkgroep Gezamenlijke Prioriteiten lag op het werken aan de lessons learned en de bijeenkomst over een effectieve toegang tot herstel en verhaal, een belangrijk onderdeel uit de OESO-richtlijnen en de UNGP’s. Hierover heeft een casussessie plaatsgevonden in de vorm van een webinar, waar vervolgens nieuwe hoofdstukken voor de lessons learned uit zijn gerold. Zie de hoofdstukken ‘Lessons Learned’ en ‘Access to Remedy’ voor meer informatie.
  • De werkgroep Transparantie is van start gegaan en is het resultaat van een van de aanbevelingen uit het eerste Monitoringsrapport om uitvoering te geven aan een Convenantsafspraak. Binnen deze werkgroep houden de partijen zich bezig met het vergroten en verbeteren van transparantie en rapportage onder verzekeraars over verantwoord beleggen.