Februari 2021

Jaarthema

Naast het ‘do no harm’-principe als voornaamste doel van het Convenant, richten de partijen zich ook op het creëren van positieve impact. Hiermee wordt invulling gegeven aan het ‘do good’-principe dat aansluit bij de Sustainable Development Goals (SDG’s). Dit doel wordt opgepakt door de werkgroep die zich bezighoudt met een jaarthema dat aansluit bij de SDG’s. Het jaarthema van 2020 was ‘Gezondheid’ en was gelinkt met SDG 3 (goede gezondheid en welzijn).


Elk jaar gaan de geledingen binnen deze werkgroep actief aan de slag met het vertalen van het jaarthema naar SMART-doelstellingen en vervolgstappen. Hier wordt vrij invulling gegeven aan de jaarplanning, waarbij de partijen zich niet hoeven te beperken tot het beleggingsbeleid. Zij werken gezamenlijk aan het realiseren van de doelstellingen rond het thema gedurende het jaar.


Zo vond er in juni een kennisuitwisselingsbijeenkomst plaats in het teken van het jaarthema. Tijdens dit webinar kwamen de Access to Medicine Foundation, Achmea, Aegon Nederland, Oxfam Novib, Save the Children en SOMO aan het woord. Er werd onder andere stilgestaan bij de ‘Access to Medicine Index’, die door meerdere financiële instellingen wordt gebruikt om inzicht te krijgen in hoe geneesmiddelenfabrikanten de toegang tot betaalbare medicijnen mogelijk maken voor mensen in lage- en middeninkomenslanden.


Eén van de doelstellingen van het jaarthema was om via het Convenant een positieve bijdrage te leveren aan SDG 3 via de investeringsrelaties van verzekeraars met farmaceuten. Naar aanleiding hiervan zijn er door de werkgroep twee engagementtrajecten opgestart door verzekeraars met farmaceutische bedrijven, waarbij verzekeraars werden ondersteund door de werkgroep. In het kader van dit collectieve engagement zijn de twee engagementbrieven die de lead investors verstuurden medeondertekend door andere verzekeraars.


Klik hier om naar de presentaties te gaan van het webinar over toegang tot medicijnen.