Jaarrapportage 2018-2019 | Oktober 2019

Monitoring

Het IMVO Convenant Verzekeringssector wordt geleid door een stuurgroep waarin de vier geledingen zijn vertegenwoordigd. De stuurgroep heeft een onafhankelijke voorzitter. Het secretariaat wordt uitgevoerd door de SER. Daarnaast is er een onafhankelijke monitoringscommissie die jaarlijks toezicht houdt op de voortgang van de uitvoering van het convenant:

Hier treft u de samenvatting van het Monitoringsrapport, de reactie van de stuurgroep daarop en interviews met Boy Slijp en Wim Bartels aan (zie hiernaast).