Jaarrapportage 2018-2019 | Oktober 2019

­­Jaarthema - Klimaatverandering en energietransitie 

De verzekeringssector wil niet alleen de negatieve impact van beleggingen beperken, maar ook positief bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) en de Agenda 2030 van de Verenigde Naties. Het convenant gaat daarmee een stap verder dan het ‘do no harm’-principe. De werkgroep Jaarthema onderzoekt hoe partijen doelbewust kunnen inzetten op ‘do good’.

De werkgroep Jaarthema focust elk jaar op een thema verbonden met een of meer SDG’s. Alle geledingen binnen het convenant gaan actief aan de slag om het jaarthema te vertalen naar SMART doelstellingen en vervolgstappen. De ideeën hoeven zich niet te beperken tot het beleggingsbeleid, partijen kunnen met allerlei ideeën komen om gezamenlijk de doelstellingen te realiseren.


In het eerste convenantsjaar was het jaarthema ‘Klimaatverandering en energietransitie’. De financiële sector wil actief meedenken over de financiering van de energietransitie. Dit is ook voor de verzekeringssector een groot belang. De verzekeraars verwachten over 50 jaar een toename van 250 miljoen euro schades per jaar, onder meer door storm-, water- en hagelschade.


De werkgroep zag de Klimaatwerkconferentie op 25 juni 2019 bij het Verbond van Verzekeraars als een mooie gelegenheid om bij aan te sluiten. Vanuit het IMVO Convenant Verzekeringssector zijn twee workshops aangedragen: de ene over het Platform Carbon Accounting Financials (PCAF) en de andere over Green bonds/ Impact Investment.

Binnen PCAF werken partijen aan een instrument om de milieu-impact van beleggingen meetbaar te maken. Volgens Jos Gijsbers, fondsbeheerder ASR, schrijft PCAF niets voor, maar kan iedere belegger op basis van de meting zijn eigen keuzes maken. Green bonds worden door verschillende instanties uitgegeven, ook door verzekeraars. Een voorbeeld van een green bond is de recente uitgifte van € 6 miljard aan staatsobligaties door de Nederlandse overheid. Deze green bonds zijn bedoeld voor ‘donkergroene’ projecten in het kader van de energietransitie. Hiermee wil de overheid de standaard zetten en de financiering van groene projecten aanjagen.