Jaarrapportage 2018-2019 | Oktober 2019

Colofon

Dit is de jaarrapportage 2018-2019 van het IMVO Convenant Verzekeringssector. Hierin werken verzekeraars (leden van het Verbond van Verzekeraars en Zorgverzekeraars Nederland) samen met ngo’s, vakbond en de Nederlandse overheid om een positieve impact te realiseren op thema’s op het gebied van milieu, sociale omstandig­heden en ondernemingsbestuur (ESG) en streven zij ernaar om schendingen daarop tegen te gaan. Deze jaarrapportage is gepubliceerd in oktober 2019.


Tekst

Corien Lambregtse (Voor alles is een woord)


Fotografie
Shutterstock


Grafische vormgeving
Robby Gajadien (SER), Riccardo van der Does (SER)


Techniek

H5mag


Uitgave

Sociaal-Economische Raad
Bezuidenhoutseweg 60
Postbus 90405
2509 LK Den Haag
070 3499 499


www.imvoconvenanten.nl/nl/verzekeringssector