Jaarrapportage 2018-2019 | September 2019

Convenant Verantwoord Goud: van winning tot recycling

Het Convenant Verantwoord Goud bestaat sinds 19 juni 2017. Bedrijven en maatschappelijke organisaties maakten daarin samen met de overheid afspraken over het verduurzamen van de leveranciersketen. Inzet is om de risico’s bij goudmijnen en recycling aan te pakken. Denk hierbij aan schendingen van mensenrechten, negatieve natuur- en milieueffecten, en belastingontduiking. Dat kan door eisen te stellen aan de leveranciers van goud. Daarbij moet worden aangetekend dat de goudketen een grote informele sector kent, die lastig te traceren en te beïnvloeden is en daarom om gezamenlijke actie vraagt.


Kleine speler, wel invloed

Wereldwijd is Nederland een relatief kleine gebruiker van goud. Er wordt hier zowel gerecycled als primair goud gebruikt. Vanuit het convenant beloven de deelnemende partijen zich in te spannen om:

  • verantwoord te ondernemen door MVO-risicomanagement (due diligence) toe te passen. Bijvoorbeeld door heldere eisen te stellen aan toeleveranciers en deze te checken;
  • gezamenlijk te werken aan projecten die een positieve impact hebben;
  • de invloed van het convenant te vergroten door andere partijen op te roepen ook te ondertekenen en de gezamenlijke kracht gebruiken om bijvoorbeeld internationale standaarden te beïnvloeden.

Voor elk van deze doelen is een werkgroep opgericht, bestaande uit vertegenwoordigers van elke geleding (maatschappelijke organisaties, overheid en sector). Een stuurgroep overziet het geheel en bepaalt de prioriteiten.


Download hier het Convenant Verantwoord Goud

Zij doen al mee:


Bedrijven


Brancheorganisaties


Ngo’s


Bonden


Overheid


Steunbetuiger