Jaarrapportage 2020

Juni 2021

Linked In pictogram
twitter pictogram
facebook pictogram
print pictogram

Doelstellingen convenant

Een terugblik op het tweede convenantsjaar is een terugblik op een jaar waarin alles anders was. De coronapandemie had en heeft ongekende gevolgen. Daarover kunnen alle partijen binnen het Convenant IMVB Pensioenfondsen meepraten. Toch is er ondanks alle zorgen en beperkingen voortgang gemaakt. 


Het rapport met de voortgangsmeting over het eerste convenantsjaar (2019) dat de monitoringcommissie in december 2020 uitbracht, maakte duidelijk dat de pensioenfondsen voor grote uitdagingen staan om de doelen van het convenant te behalen. Deze jaarrapportage gaat over het tweede jaar (2020). Gelukkig kunnen we constateren dat er in het tweede jaar veel is gebeurd. Inmiddels doet 91 procent van het belegd vermogen in de sector mee aan het convenant. Dit geeft aan dat internationaal maatschappelijk verantwoord beleggen tot in de haarvaten van de sector is doorgedrongen.


Naar aanleiding van de eerste meting heeft de stuurgroep van het convenant een actieplan opgesteld om het behalen van de doelen te versnellen. Van alle fondsen wordt gevraagd dat zij beleid ontwikkelen om te voldoen aan de eisen op het gebied van ESG due diligence. Dit houdt in dat zij misstanden op het gebied van milieu (environmental), sociale verantwoordelijkheid (social) en bestuur (governance) inventariseren, prioriteren en aanpakken. 


Het actieplan bevordert het uitwisselen van ervaringen tussen pensioenfondsen, de samenwerking met uitvoerders en de inzet van de expertise van ngo's, overheid en vakbonden. Dit gebeurt onder meer door middel van kennissessies over due diligence en intervisiesessies waarbij pensioenfondsen van en met elkaar kunnen leren. Alle geledingen in het convenant staan klaar om de pensioenfondsen hierin bij te staan. 


Het convenant kent een breed en een diep spoor. De werkgroep voor het brede spoor ontwikkelt het instrumentarium dat pensioenfondsen helpt om due diligence in beleid en strategie te implementeren. De werkgroep voor het diepe spoor zorgt ervoor dat due diligence in praktijk wordt gebracht. Dit gebeurt aan de hand van vier voorbeeldcasussen: mijnbouw, palmolie, platformeconomie en kinderrechten in micamijnen. De lessen die we in het diepe spoor leren, worden toegepast in het brede spoor, zodat de sector als geheel verder komt. De coronacrisis laat meer dan ooit zien waarom dit nodig is. De pandemie slaat wereldwijd immers het hardst toe bij de meest kwetsbare bevolkingsgroepen: de mensen aan het begin van productieketens.


Femke de Vries, voorzitter Convenant IMVB Pensioenfondsen

Een terugblik op het tweede convenantsjaar is een terugblik op een jaar waarin alles anders was. De coronapandemie had en heeft ongekende gevolgen. Daarover kunnen alle partijen binnen het Convenant IMVB Pensioenfondsen meepraten. Toch is er ondanks alle zorgen en beperkingen voortgang gemaakt. 

Een terugblik op het tweede convenantsjaar is een terugblik op een jaar waarin alles anders was. De coronapandemie had en heeft ongekende gevolgen. Daarover kunnen alle partijen binnen het Convenant IMVB Pensioenfondsen meepraten. Toch is er ondanks alle zorgen en beperkingen voortgang gemaakt. 


Het rapport met de voortgangsmeting over het eerste convenantsjaar (2019) dat de monitoringcommissie in december 2020 uitbracht, maakte duidelijk dat de pensioenfondsen voor grote uitdagingen staan om de doelen van het convenant te behalen. Deze jaarrapportage gaat over het tweede jaar (2020). Gelukkig kunnen we constateren dat er in het tweede jaar veel is gebeurd. Inmiddels doet 91 procent van het belegd vermogen in de sector mee aan het convenant. Dit geeft aan dat internationaal maatschappelijk verantwoord beleggen tot in de haarvaten van de sector is doorgedrongen.

Het rapport met de voortgangsmeting over het eerste convenantsjaar (2019) dat de monitoringcommissie in december 2020 uitbracht, maakte duidelijk dat de pensioenfondsen voor grote uitdagingen staan om de doelen van het convenant te behalen. Deze jaarrapportage gaat over het tweede jaar (2020). Gelukkig kunnen we constateren dat er in het tweede jaar veel is gebeurd. Inmiddels doet 91 procent van het belegd vermogen in de sector mee aan het convenant. Dit geeft aan dat internationaal maatschappelijk verantwoord beleggen tot in de haarvaten van de sector is doorgedrongen.


Naar aanleiding van de eerste meting heeft de stuurgroep van het convenant een actieplan opgesteld om het behalen van de doelen te versnellen. Van alle fondsen wordt gevraagd dat zij beleid ontwikkelen om te voldoen aan de eisen op het gebied van ESG due diligence. Dit houdt in dat zij misstanden op het gebied van milieu (environmental), sociale verantwoordelijkheid (social) en bestuur (governance) inventariseren, prioriteren en aanpakken.


Het actieplan bevordert het uitwisselen van ervaringen tussen pensioenfondsen, de samenwerking met uitvoerders en de inzet van de expertise van ngo's, overheid en vakbonden. Dit gebeurt onder meer door middel van kennissessies over due diligence en intervisiesessies waarbij pensioenfondsen van en met elkaar kunnen leren. Alle geledingen in het convenant staan klaar om de pensioenfondsen hierin bij te staan.


Het convenant kent een breed en een diep spoor. De werkgroep voor het brede spoor ontwikkelt het instrumentarium dat pensioenfondsen helpt om due diligence in beleid en strategie te implementeren. De werkgroep voor het diepe spoor zorgt ervoor dat due diligence in praktijk wordt gebracht. Dit gebeurt aan de hand van vier voorbeeldcasussen: mijnbouw, palmolie, platformeconomie en kinderrechten in micamijnen. De lessen die we in het diepe spoor leren, worden toegepast in het brede spoor, zodat de sector als geheel verder komt. De coronacrisis laat meer dan ooit zien waarom dit nodig is. De pandemie slaat wereldwijd immers het hardst toe bij de meest kwetsbare bevolkingsgroepen: de mensen aan het begin van productieketens.


Femke de Vries, voorzitter Convenant IMVB Pensioenfondsen