Jaarrapportage 2022

April 2023

Colofon

Dit is de jaarrapportage 2022 van het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen, gepubliceerd in april 2023.


Samenstelling en (eind)redactie door SER-secretariaat
Ted van Hintum
Martijn Huijnen
Hansje van der Zwaan


Redactiegroep 
Klaartje de Boer (VCP)
Will-Jan Jacobs (Pensioenfederatie)
Dirk Jan Jalvingh (Oxfam Novib) 
Jeroen Verburg (ministerie van Buitenlandse Zaken)


Beeld
Anita Neve; Shutterstock


Grafische vormgeving

SER, afdeling Communicatie, grafisch vormgeving


Techniek
H5mag


Uitgave
Sociaal-Economische Raad
Bezuidenhoutseweg 60
Postbus 90405
2509 LK Den Haag
(070) 3499 525


www.imvoconvenanten.nl/nl/pensioenfondsen