Jaarrapportage 2018-2019 | September 2019

Colofon

Dit is de jaarrapportage van het eerste loopjaar (2018-2019) van het IMVO-convenant Voedingsmiddelen, gepubliceerd in september 2019.


Het convenant is een brede coalitie van brancheorganisaties, maatschappelijke organisaties, vakbonden en overheid. Samen zijn zij aan de slag om de keten te verduurzamen en misstanden zoals uitbuiting of milieuschade te voorkomen.


Tekst
Corien Lambregtse (Voor alles is een woord)

Samenstelling en eindredactie
Evert-Jan Brouwer (Woord en Daad), Henri de Haan (KNSV), Else de Kwaatsteniet (CBL), Lysanne van der Lem (FNLI), Dieuwertje Toereppel (Ministerie van Buitenlandse Zaken), Ruud van Soelen (SER), Krista Janssen (SER), Marieke Ruijgrok (SER)


Beeld

Jaco Klamer, Maarten Schuth, Shutterstock, Dirk Hol.


Grafische vormgeving
Riccardo van der Does (SER), Robby Gajadien (SER).


Techniek
H5Mag


Sociaal-Economische Raad
Bezuidenhoutseweg 60
Postbus 90405
2509 LK Den Haag
070 3499 499
www.imvoconvenanten.nl