Mei 2022

Vooruitblik

2021 is voor het convenant een bewogen jaar geweest waarin de partijen gezamenlijk hun commitment hebben bevestigd om de eindstreep met positieve energie te behalen. Er zijn gesprekken gevoerd over wat er in de eindfase van het convenant moet zijn bereikt en hoe de uitwerking en samenwerking het beste vorm te geven. Alle partijen zijn het erover eens dat de focus komt te liggen op de inhoud, meer interactie met verzekeraars en minder op het proces.


Er is besloten om het jaarthema Biodiversiteit met een halfjaar te verlengen. De engagement­gesprekken met bedrijven zijn nog in volle gang en de betreffende werkgroep wil haar jaarplan volledig kunnen afronden.


In 2022 worden er ieder kwartaal drie type bijeenkomsten georganiseerd, namelijk:

  1. Kennissessies,waarbij verschillende geledingen een thema kunnen inbrengen en waarbij aansluiting wordt gezocht bij de praktijk van verzekeraars
  2. Intervisiesessies. Deze zijn sinds 2021 al gaande en verzekeraars bespreken thema's of vraagstukken over de implementatie van het convenant
  3. Productsessies. Er zijn al veel producten opgeleverd die verzekeraars ondersteuning en handvatten bieden bij het implementeren van de richtlijnen en het convenant. Tijdens deze sessies worden deze producten toegelicht.

De focus van 2022 ligt op het realiseren van impact waarbij het convenant verzekeraars helpt door individuele ondersteuning, de kracht van herhaling en een duidelijke jaarplanning.


Er staat nog meer op het programma, zoals de jaarlijkse monitoring, diverse webinars en publicaties. Meer informatie staat op de website ​Blijf op de hoogte via de nieuwsbrief van het verzekeringsconvenant: aanmelden.