Jaarrapportage 2019

Februari 2020

Colofon

Dit is de jaarrapportage 2019 van het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (IMVB) Pensioenfondsen. In dit convenant werken pensioenfondsen en de Pensioenfederatie samen met ngo’s en vakbonden en de Nederlandse overheid. Het doel is om negatieve gevolgen van beleggingen door pensioenfondsen op samenleving en milieu te voorkomen en aan te pakken. Deze eerste jaarrapportage is gepubliceerd in februari 2020.


Tekst

Corien Lambregtse (Voor alles is een woord)


Redactiegroep
Thijs van Brussel, PAX
Gerard Roest, FNV
Mandy Ros, Pensioenfederatie
Sal Stam, VCP
Jeroen Verburg, Ministerie van Buitenlandse Zaken


Fotografie/illustratie
Shutterstock, Story Studio (omslag/colofon)


Grafische vormgeving
Riccardo van der Does (SER), Robby Gajadien (SER)


Techniek

H5mag


Uitgave

Sociaal-Economische Raad
Bezuidenhoutseweg 60
Postbus 90405
2509 LK Den Haag
070 3499 499


https://www.imvoconvenanten.nl/nl/pensioenfondsen