Jaarrapportage 2020-2021 | Oktober 2021

Jaarrapportage 2020-2021

Oktober 2021

Colofon

Dit is de jaarrapportage van 2020-2021 van het Convenant Verantwoord Goud, gepubliceerd in oktober 2021.


Het convenant is een brede coalitie van bedrijven, brancheorganisaties, maatschappelijke organisaties en de overheid. Samen zijn zij aan de slag om de keten te verduurzamen en misstanden zoals uitbuiting of milieuschade te voorkomen.


Samenstelling en eindredactie
Giuseppe van der Helm (onafhankelijk voorzitter), Jacobien Crol (SER), Krista Janssen (SER), Maud Korsten (SER) en Iris Rietveld (SER).
 
Beeld

Fairphone, Patricio Crooker, Reinhardt Smit, Shutterstock.


Grafische vormgeving
SER, afdeling Communicatie, grafisch vormgeving


Techniek
H5Mag


Sociaal-Economische Raad
Bezuidenhoutseweg 60
Postbus 90405
2509 LK Den Haag
070 3499 499
www.imvoconvenanten.nl

goldagreement@ser.nl