Jaarrapportage 2021-2022

& eindrapportage vijf jaar samenwerking

Convenant Verantwoord Goud  |  September 2022

Convenant Verantwoord Goud: van winning tot recycling

Het Convenant Verantwoord Goud bestaat sinds juni 2017. Bedrijven en maatschappelijke organisaties maken hierin samen met de overheid afspraken over het verduurzamen van de toeleveringsketen. Inzet is om de risico’s bij goudmijnen en recycling aan te pakken. Denk hierbij aan schendingen van mensenrechten, negatieve impact op natuur en milieu, en belastingontduiking. Dat kan door eisen te stellen aan de leveranciers van goud. De goudketen kent een grote informele sector, die lastig is te traceren en te beïnvloeden en daarom om gezamenlijke actie vraagt.

Kleine speler, wel invloed

Wereldwijd is Nederland een relatief kleine gebruiker van goud. Er wordt hier zowel gerecycled als primair goud gebruikt. Vanuit het convenant beloven de deelnemende partijen zich in te spannen om:

  • verantwoord te ondernemen door MVO-risicomanagement (due diligence) toe te passen, bijvoorbeeld door heldere eisen te stellen aan toeleveranciers en deze te checken;
  • gezamenlijk te werken aan projecten die een positieve impact hebben;
  • de invloed van het convenant te vergroten door andere partijen op te roepen ook te ondertekenen en de gezamenlijke kracht gebruiken om bijvoorbeeld internationale standaarden te beïnvloeden.

Twee werkgroepen zijn verantwoordelijk voor het realiseren van deze doelen, bestaande uit vertegenwoordigers van elke geleding (maatschappelijke organisaties, overheid en bedrijven uit de sector). Een stuurgroep overziet het geheel en bepaalt de prioriteiten.


Download hier het Convenant Verantwoord Goud


Deze organisaties nemen deel:


Bedrijven


Brancheorganisaties


Maatschappelijke organisaties


Overheid


Nieuwe partijen

In het vijfde jaar heeft een nieuwe partij zich nog bij het Convenant Verantwoord Goud aangesloten: PDA Group.