Jaarrapportage 2021-2022

& eindrapportage vijf jaar samenwerking

Convenant Verantwoord Goud  |  September 2022

Colofon

Dit is de jaarrapportage van 2021-2022 van het Convenant Verantwoord Goud, gepubliceerd in september 2022.


Het convenant is een brede coalitie van bedrijven, brancheorganisaties, maatschappelijke organisaties en de overheid. Samen zijn zij aan de slag om de keten te verduurzamen en misstanden zoals uitbuiting of milieuschade te voorkomen.


Samenstelling en eindredactie
Giuseppe van der Helm (onafhankelijk voorzitter), Krista Janssen (SER), Edwin Koster (SER), Tjalling Meinsma (SER) en Iris Rietveld (SER).
 
Beeld

Federatie Goud en Zilver (FGZ), Ronald van den Heerik (H/H), Nederlands Gilde van Goudsmeden (NGG) Panos Pictures (H/H) Thomas Raupach (H/H), Shutterstock, Solidaridad (Joshua Rukundo).


Grafische vormgeving
SER, afdeling Communicatie, grafisch vormgeving


Techniek
H5Mag


Sociaal-Economische Raad
Bezuidenhoutseweg 60
Postbus 90405
2509 LK Den Haag
070 3499 499
www.imvoconvenanten.nl

goldagreement@ser.nl