Jaarrapportage 2021-2022

& eindrapportage vijf jaar samenwerking

Convenant Verantwoord Goud

September 2022

Collectief invloed uitoefenen

De drie additionele taakgroepen die in jaar 4 zijn opgericht binnen de werkgroep Collective Action and Upscaling (CAU) hebben in het laatste jaar meerdere activiteiten uitgevoerd. De taakgroep Artisinal and Small-scale Mining (ASM) goud is gericht op het brengen van goud afkomstig uit kleinschalige mijnbouwprojecten naar de Nederlandse markt. De taakgroep Outreach to Refiners is ingesteld om gezamenlijk invloed uit te oefenen op smelterijen en raffinaderijen. Daarnaast heeft de taakgroep recycling een rondtafelgesprek georganiseerd over de recycling van mobiele telefoons. Ook zetten leden van de werkgroep CAU zich in voor het Uganda Gold Partnership.


Due diligence beleid of verklaringen

Due diligence rapporten 2018-2019

Taakgroep ASM goud 


Vraag van de Nederlandse markt naar goud uit kleinschalige mijnbouw vergroten door de ontwikkeling van route-to-market modellen.Lees verder

Taakgroep Recycling

Verantwoorde inzameling en recycling van goud bevorderen door witwassen te verminderen en recycling van bankkaarten en mobiele telefoons te vergroten.

Lees verder

Taakgroep Outreach to Refiners

Transparantie bij smelterijen en raffinaderijen verbeteren met behulp van een stappenplan.

Lees verder

Uganda Project


Geleerde lessen bij de bestrijding van kinderarbeid in artisanale mijnen in Oeganda worden in verschillende landen gepromoot.

Lees verder

Strategie voor het vergroten van impact

Aanbevelingen Levin Sources voor een meer effectieve strategie.

Lees verder

Samenwerking tussen partijen

Meerwaarde van samenwerking tussen verschillende partijen.

Lees verder