Juni 2023

Linked In pictogram
twitter pictogram
facebook pictogram
print pictogram

Jaarthema

Voor 2022 is vastgehouden aan het jaarthema van 2021, te weten biodiversiteit. Dit vanwege nog af te ronden activiteiten onder het jaarthema, evenals de tegenvallende monitoringsresultaten waardoor het beginnen met een nieuw jaarthema een onjuiste inzet van de capaciteit was. Het thema raakt onder andere de Sustainable Development Goals (SDG’s) 15, 14 en 12 (leven onder water en op het land en het klimaat). In deze video legt Sanne van Keulen van Natuur & Milieu in 1 minuut uit waarom de werkgroep het onderwerp biodiversiteit heeft gekozen.


Gedurende 2022 is het collectieve engagementtraject voortgezet met drie bedrijven die vlees en zuivel verwerken. Het traject had als doel om ontbossing als gevolg van sojateelt tegen te gaan in kwetsbare bosgebieden in Brazilië. In dit traject staan zowel de verduurzaming van gebruikte soja als de vermindering van de vraag naar soja (o.a. door meer plantaardig voedsel) op de agenda. Het engagementtraject heeft steun van 25 institutionele beleggers (verzekeraars, pensioenfondsen en vermogensbeheerders) met een totaal belegd vermogen van 927 miljard euro. In maart 2023 is het resultaat van het engagementtraject gepubliceerd, in de vorm van het KPI-raamwerk waarmee de bedrijven zijn beoordeeld.


In het kader van dit engagementtraject heeft er in februari 2022 een werkbezoek plaatsgevonden aan een biologische boerderij, waarbij inspirerende gesprekken ontstonden tussen financiële instellingen, de overheid, wetenschap, ngo’s en boer Jan Wieringa. In maart 2022 is er een ESG-beleggingsraamwerk voor het thema biodiversiteit opgesteld. Het raamwerk biedt handvatten voor verzekeraars om due diligence(gepaste zorgvuldigheid) uit te voeren op hun beleggingsportefeuille.


Daarnaast is er in februari 2023 een kennissessie over het Nederlands en Europees voedselbeleid georganiseerd. Experts uit de verzekerings- en pensioenwereld en de overheid ontmoetten elkaar om te praten over de voedseltransitie en de relatie met de financiële sector. Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst is een paneldiscussie aan dit onderwerp gewijd waarin de resultaten van het collectieve engagementtraject, de resultaten van de recente Biodiversiteitstop te Montreal, de CoP27, en de invloed daarvan op de financiële sector zijn besproken.